ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนไชยาวิทยา ...:: WELCOME TO CHAIYAWITTAYA SCHOOL ::...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา (เดิม) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นบริการ) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นบริการ) 21 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 08 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา เรื่อง การดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 27 ก.พ. 66
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 17 ก.พ. 66
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 01 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 13 ธ.ค. 65
ประกาศระเบียบโรงเรียนไชยาวิทยาว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 2565 13 ธ.ค. 65
ข่าวการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 26 ส.ค. 65
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 26 ส.ค. 65
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 26 ส.ค. 65
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 26 ส.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
โบนัส (82/0) 26 ม.ค. 66
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนไชยาวิทยา
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน