ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนไชยาวิทยา ...:: WELCOME TO CHAIYAWITTAYA SCHOOL ::...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีกการศึกษา 2565 23 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีกการศึกษา 2565 ประเภท โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 08 มี.ค. 65
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 07 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีกการศึกษา 2565 ประเภท โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 28 ก.พ. 65
คู่มือการเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ 09 ก.ค. 64
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 15 พ.ค. 64
บันทึกแจ้งซ่อม 09 ก.พ. 64
คู่มือเกณฑ์ sdq สำหรับครู 12 ก.ค. 62
ข่าวการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 26 ส.ค. 65
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 26 ส.ค. 65
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 26 ส.ค. 65
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 26 ส.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ถ้าอยากแก้ปัญหาการเงิน (2/0) 02 ต.ค. 65
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนไชยาวิทยา
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน