ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752537
Page Views 991665
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
พระอวโลกิเตศวรครึ่งองค์

พระอวโลกิเตศวรครึ่งองค์ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความมีปัญญา
ความเมตตาและความอดทน คือ สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ
ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำองค์พระอวโลกิเตศวร  
อักษรย่อ
ช.ว.
สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า – สีขาว
สีฟ้า  หมายถึง  ความสุภาพ  เรียบร้อย
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์
ปรัชญา
ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
คำขวัญ
ความสามัคคีทั้งปวง นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ
คติพจน์
อต.ตา หเว ชิต° เสยโย หมายถึง การชนะตนนั่นแหละประเสริฐ