ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752513
Page Views 991641
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
    มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีตามวิถีไทย  มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาความสะอาด  เป็นระเบียบ  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีบุคลากรครูเป็นกัลยาณมิตร ใกล้ชิดให้ศิษย์มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  เพื่อระดมสรรพกำลัง  พัฒนาการศึกษา  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามความเหมาะสม 


ร้อยเรียงวิสัยทัศน์โรงเรียนไชยาวิทยา
 
                                               คุณธรรมนำหน้า

                             พัฒนาสิ่งแวดล้อม               เด็กเพียบพร้อมวินัย

                          สุขภาพกายใจสมบูรณ์             ครูเพิ่มพูนวิชาการ 

                           มุ่งมั่นงานชุมชนสัมพันธ์          ก้าวทันเทคโนโลยี