ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752542
Page Views 991670
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายศิริ ศักดิ์ศรี (ผู้ทรงคุณวิฒิ) ประธานกรรมการ

 

นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายสุธน บุญทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายณรงค์ เสมียนเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายถาวร ถาวรสุข (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ สินธวาชีวะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายโอภาส อินทจักร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
พระครูปลัดอุดมศักดิ์ (ตัวแทนองค์กรศาสนา) กรรมการ
นายมนัส มะหนิก (ผู้แทนองค์กรศาสนา) กรรมการ
นายสัญชัย นาคบุญช่วย (ผู้แทนองค์กรปกครองฯ) กรรมการ
นายประกอบ ตะนาวศรี (ผู้แทนชุมชน) กรรมการ
นายวิฌาน มากเพชร (ผู้แทนผู้ปกครอง) กรรมการ
นายพิชัย ชมภูพล (ผู้แทนศิษย์เก่า) กรรมการ
นายสุธน พรหมพฤกษ์ (ผู้แทนครู) กรรมการ
นายสมยศ กระจ่างแจ้ง (ผู้อำนวยการฯ) กรรมการและเลขาฯ