ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752543
Page Views 991671
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน จำแนกตามเพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556
ชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน (คน )
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8
160
200
360
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
8
156
188
344
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8
138
183
321
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
24
454
571
1025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5
80
136
216
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5
72
157
229
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5
40
92
132
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
15
192
385
577
รวมทั้งสิ้น
39
646
956
1602