ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752506
Page Views 991634
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
แผนผังโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
   • หมายเลข1 หมายถึง ป้อมยาม
   • หมายเลข 2 หมายถึง อาคารเรียน
   • หมายเลข 3 หมายถึง เรือนพยาบาล
   • หมายเลข 4 หมายถึง หอประชุม
   • หมายเลข 5 หมายถึง โรงฝึกงาน
   • หมายเลข 6 หมายถึง โรงอาหาร
   • หมายเลข 7 หมายถึง สนามตะกร้อ
   • หมายเลข 8 หมายถึง สนามบาสเก็ตบอล
   • หมายเลข 9 หมายถึง ลานธรรม
   • หมายเลข 10 หมายถึง บ้านพักครู
   • หมายเลข 11 หมายถึง ห้องส้วมนักเรียน
   • หมายเลข 12 หมายถึง เจดีย์วัดหลง