ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752518
Page Views 991646
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุดม ไทยปาน ครูชำนาญการพิเศษ (ขั้น คศ.4) ภาษาไทย
นายประยูร ทองอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)
นางศิริมา แสงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ (บรรณารักษ์)
นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพ)
นายอุดม กาวชู ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)
นางนันทา นุ้ยเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)
นายสุชาติ ทองกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ (ศิลปศึกษา)
นางฉลวย จุลเพชร ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์)
น.ส.ศศิธร ทวิชสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์)
นางสาคร ทองกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพฯ)
นางอุษา นิลเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพฯ)
นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ (นาฏศิลป์)
นายสุธน พรหมพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

 

นางสาวกัลยาณี ทองมณี ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์)