ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางสอนครู
กลุ่มสาระภาษาไทย ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.74 KB
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.89 KB
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.59 KB
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.71 KB
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.76 KB
กลุ่มสาระศิลปศึกษา ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.73 KB
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.28 KB
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.95 KB