ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  อักษรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)