ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนไชยาวิทยา
161 หมู่ที่ 4 ถนนสันติมิตร  ตำบลตลาดไชยา  อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7743-1079

Email : kowchoo07@gmail.com