ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนไชยาวิทยา
161 หมู่ที่ 4 ถนนสันติมิตร  ตำบลตลาดไชยา  อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7743-1079

Email : kowchoo07@gmail.com

 • หมายเลข1 หมายถึง ป้อมยาม
 • หมายเลข 2 หมายถึง อาคารเรียน
 • หมายเลข 3 หมายถึง เรือนพยาบาล
 • หมายเลข 4 หมายถึง หอประชุม
 • หมายเลข 5 หมายถึง โรงฝึกงาน
 • หมายเลข 6 หมายถึง โรงอาหาร
 • หมายเลข 7 หมายถึง สนามตะกร้อ
 • หมายเลข 8 หมายถึง สนามบาสเก็ตบอล
 • หมายเลข 9 หมายถึง ลานธรรม
 • หมายเลข 10 หมายถึง บ้านพักครู
 • หมายเลข 11 หมายถึง ห้องส้วมนักเรียน
 • หมายเลข 12 หมายถึง เจดีย์วัดหลง