ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.18 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.78 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.57 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.25 KB