ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองฯ คณะครู ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลาประชาคม อำเภอไชยา (อ่าน 70) 13 ส.ค. 63
วันที่ ๑๓ และ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 50) 13 ส.ค. 63
วันที่ ๖ และ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 59) 13 ส.ค. 63
คู่มือเกณฑ์ sdq สำหรับครู (อ่าน 929) 12 ก.ค. 62
บึนทึกขอแจ้งซ่อม (อ่าน 939) 31 พ.ค. 62
สมัครชุมนุมออนไลน์ (อ่าน 965) 21 พ.ค. 62