ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๕ พฤษภาคมนี้ คัดเลือกนศท.ปี ๑ ศนูย์ฝึกนศท.ร.ร.ไชยาวิทยา (อ่าน 11) 21 พ.ค. 61
๑๕ พฤษภาคมนี้ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 55) 12 พ.ค. 61
โรงเรียนไชยาวิทยา ยินดีต้อนรับท่านผอ.สุรศักดิ์ อักษรสาร ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 36) 12 พ.ค. 61
ผลการประกวดวงโยธวาทิต ภูมิภาคใต้ (อ่าน 52) 04 พ.ค. 61
ประกาศซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 65) 25 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 507) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 766) 03 เม.ย. 61