ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 40) 23 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 153) 04 พ.ย. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 344) 12 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 431) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีกการศึกษา 2565 (อ่าน 430) 23 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีกการศึกษา 2565 ประเภท โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2914) 08 มี.ค. 65
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2884) 07 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีกการศึกษา 2565 ประเภท โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3734) 28 ก.พ. 65
คู่มือการเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 4126) 09 ก.ค. 64
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4030) 15 พ.ค. 64
บันทึกแจ้งซ่อม (อ่าน 3990) 09 ก.พ. 64
คู่มือเกณฑ์ sdq สำหรับครู (อ่าน 8163) 12 ก.ค. 62
สมัครชุมนุมออนไลน์ (อ่าน 7542) 21 พ.ค. 62