ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น (อ่าน 35) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา (เดิม) (อ่าน 34) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นบริการ) (อ่าน 28) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นบริการ) (อ่าน 39) 21 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 74) 08 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา เรื่อง การดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 121) 27 ก.พ. 66
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 128) 17 ก.พ. 66
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 195) 01 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 273) 13 ธ.ค. 65
ประกาศระเบียบโรงเรียนไชยาวิทยาว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 2565 (อ่าน 497) 13 ธ.ค. 65
ประกาศการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 269) 23 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 422) 04 พ.ย. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 575) 12 ก.ค. 65
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3128) 07 มี.ค. 65
คู่มือการเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 4300) 09 ก.ค. 64
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4182) 15 พ.ค. 64
บันทึกแจ้งซ่อม (อ่าน 4133) 09 ก.พ. 64
คู่มือเกณฑ์ sdq สำหรับครู (อ่าน 8298) 12 ก.ค. 62
สมัครชุมนุมออนไลน์ (อ่าน 7568) 21 พ.ค. 62