ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 5) 03 ธ.ค. 63
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 16) 01 ธ.ค. 63
คู่มือเกณฑ์ sdq สำหรับครู (อ่าน 1065) 12 ก.ค. 62
บึนทึกขอแจ้งซ่อม (อ่าน 1070) 31 พ.ค. 62
สมัครชุมนุมออนไลน์ (อ่าน 999) 21 พ.ค. 62