ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752512
Page Views 991640
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางเมธาวี รอดเลี่ยม
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน

นายสุธน พรหมพฤกษ์
หัวหน้ากิจกรรมสังคมและสาธารณะ

นายเอนก หีตแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

นายรอโอบ สันหลี
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2

นายชาตรี ชูช่วย
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางจารีพร ใสสะอาด
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด