ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิรมล เอราปัถถวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายจงรักษ์ ขุนชำนาญ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนันทา เชยชม
ครูอัตราจ้าง

นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์
ครูอัตราจ้าง