ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752505
Page Views 991633
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาคร ทองกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุษา นิลเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริมา แสงสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุดม กาวชู
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุธน พรหมพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนันท์ ศรียาภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ แก้วเหล็ก
ครูชำนาญการ

นายรอโอบ สันหลี
ครูชำนาญการ

น.ส สุกัญญา อินทรเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัย
ครูผู้ช่วย