ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752526
Page Views 991654
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารีพร ใสสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุดา คงพรศิริ
ครูชำนาญการ

นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
ครู

นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
ครู

นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
ครู คศ.1

นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก
ครู คศ.1

นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา คงทอง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพันธ์ สิรเกรียงไกร
ครูอัตราจ้าง