ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 02/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 893428
Page Views 1203858
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์
หลังคาคลุมที่นั่งใต้ร่มไม้
หลังคาคลุมทางเดินหน้าหอประชุม-โรงอาหาร
ห้องน้ำ /ห้องอาบน้ำ
สวยหย่อมไม้ดอก /ไม้ประดับ
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาญจนดิษฐ กะแดะ กาญจนดิษฐ์
2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
3 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
4 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สองแพรก ชัยบุรี
5 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ปากแพรก ดอนสัก 077259381
6 โรงเรียนท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ
7 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
8 โรงเรียนบ้านนาสาร นาสาร บ้านนาสาร 0-7734-1044
9 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม น้ำพุ บ้านนาสาร
10 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม พรุพี บ้านนาสาร 077267173
11 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม บ้านนา บ้านนาเดิม 0-7735-9096
12 โรงเรียนพนมศึกษา พนม พนม 077399115
13 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม บางสวรรค์ พระแสง
14 โรงเรียนพระแสงวิทยา อิปัน พระแสง
15 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ท่าข้าม พุนพิน
16 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา น้ำรอบ พุนพิน 077318847
17 โรงเรียนเกาะสมุย ลิปะน้อย เกาะสมุย
18 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม บ้านเสด็จ เคียนซา
19 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา พ่วงพรมคร เคียนซา
20 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เคียนซา เคียนซา 077387125
21 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี 0-7721-1493
22 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี 077-297720
23 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
24 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
25 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
26 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
27 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คลองฉนวน เวียงสระ
28 โรงเรียนไชยาวิทยา ตลาดไชยา ไชยา 0-7743-1079